vergi-iadesi.com

Gelir Vergisi İadesi Nedir ?

Son 5 yıl içerisinde, işe iade davası sonucu ya da dava açılmadan iş akdini karşılıklı anlaşarak bozan (İkale) tüm çalışanlar (işçiler) vergi iade avantajından yararlanabilir. Vergi-iadesi.com’un amacı, resmi kurumlar tarafından hatalı işlem sonucu sizden yapılan yasal kesintilerin yargı yoluyla tahsil edilip tarafınıza iade edilmesidir.

“Bizden alacağınız hizmet ile eski işvereninizin hiçbir ilgisi yoktur! Bu işlemlerden ötürü eski işvereniniz ile irtibata geçilmez, herhangi bir sıkıntı bu sebeple yaşanmaz! “

İş hukuku alanında yapılan işlemlerde bazı hallerde hatalı uygulamaları ortaya çıkmaktadır. Özellikle son 5 yıllık zaman dilimi içerisinde karşılıklı anlaşma yoluyla iş akdini fesheden çalışanlardan resmi kurumlarca yapılan haksız kesintilerin iadesi konusu iş sözleşmeleri konusunda hukuki yardımı gerekli kılmaktadır. Son 5 yıl içerisinde çalıştığı iş yerinden bir protokol dâhilinde ya da bozma sözleşmesi ile ayrılan çalışanlardan yapılan yasal kesintilerin bir kısmının mevcut mevzuata ve yönetmeliklere aykırı gerçekleştiği dikkati çekmektedir. İşte bu konuda vergi-iadesi.com olarak sizlere yardımcı olmak ve haksız şekilde yapılan kesintinin tarafınıza iade edilerek yaşanan hak kaybının önüne geçmek bizim öncelikli amacımızdır. Bu bağlamda ilgili kamu kurumlarına yapılan itirazlar neticesinde tarafınıza yapılacak iadeleri de vergi iadesi başlığı altında değerlendirebiliriz. Siz de iadesi almaya hak kazanıp kazanmadığınızı öğrenmek ve danışmanlık almak için bizimle telefon ya da iletişim formu üzerinden iletişime geçebilirsiniz.
vergi-iadesi


İletişim Formu

vergi-iadesi.com

Zeytinlik Mahallesi Türkçü Sokak
No:15 D:7 Dinçer Apartmanı
BAKIRKÖY / İSTANBUL
 
 +90 212 543 09 04
 info@vergi-iadesi.com
vergi-iadesi.com | 2016 ©