vergi-iadesi.com

Kimler Gelir Vergisi İadesi Alabilir ?

İş hukuku alanında yapılan işlemlerde bazı hallerde hatalı uygulamalar ortaya çıkmaktadır. Özellikle son 5 yıllık zaman dilimi içerisinde ister işe iade davası açarak, ister karşılıklı anlaşma yoluyla iş akdini fesheden çalışanlardan resmi kurumlarca yapılan haksız kesintilerin iadesi konusu iş sözleşmeleri konusunda hukuki yardımı gerekli kılmaktadır.

Son 5 yıl içerisinde çalıştığı iş yerinden bir protokol dâhilinde ya da bozma sözleşmesi ile ayrılan çalışanlardan yapılan yasal kesintilerin bir kısmının mevcut mevzuata ve yönetmeliklere aykırı gerçekleştiği dikkati çekmektedir.

İşte bu konuda vergi-iadesi.com olarak sizlere yardımcı olmaya ve haksız şekilde yapılan kesintinin tarafınıza iade edilerek yaşanan hak kaybının önüne geçmek bizim öncelikli amacımızdır. Bu bağlamda ilgili kamu kurumlarına yapılan itirazlar neticesinde tarafınıza yapılacak iadeleri de vergi iadesi başlığı altında değerlendirebiliriz.
kimler-vergi-iadesi-alır


İletişim Formu

vergi-iadesi.com

Zeytinlik Mahallesi Türkçü Sokak
No:15 D:7 Dinçer Apartmanı
BAKIRKÖY / İSTANBUL
 
 +90 212 543 09 04
 info@vergi-iadesi.com
vergi-iadesi.com | 2016 ©