vergi-iadesi.com

İşe İade Davası Nedir ?

İşveren ile işçi arasındaki iş akdi farklı şartlar altında feshedilebileceği gibi bu feshin geçerli olup olmadığı da gündeme gelmektedir. İşverenin, mevcut akdi 4857 sayılı İş Kanunu’na göre doğrudan ve geçerli bir nedene dayanmadan feshetmesi, otomatik olarak feshin geçerli olduğu anlamına da gelmemektedir. İş akitlerinin geçersiz şekilde feshedilmesi, işçiye işe iade davası açma hakkı kazandırmakta, dava sonucuna göre işçiler işlerine geri dönmeye hak kazanmaktadırlar.

İşe İade Davası Açmak İçin Gerekli Şartlar
  • İş sözleşmesi fesih bildiriminde hiç bir gerekçe belirtilmemesi ya da belirtilen gerekçenin geçersiz olması
  • Bahse konu olan iş yerinde işveren tarafından en az “30” işçi çalıştırılması
  • İş akdinin en az 6 aylık olması ve süre sınırının bulunmaması
  • Fesih işlemi üzerinden 1 aydan fazla süre geçmemesi

Bu durumlarda feshin geçersizliği ve işe iade davası açılabilmektedir.

İşe iade davasını kazanan işçi, işveren tarafından çeşitli sebepler gösterilerek işe başlatılmayabilir. Bu süre bir ayı geçtiğinde işveren, işe iade davası karar metninde mahkeme tarafından belirlenen tazminat tutarını işçiye ödemekle mükelleftir.


Gelir Vergisi İadesi olarak bizler de işe iade davasını kazanmış, ikale sözleşmesi yoluyla işveren ile anlaşarak iş akdini sona erdirmiş çalışanlara karşı devlet eliyle yapılan yanlış işlemler neticesinde ortaya çıkan maddi kayıpların azalması konusunda danışmanlık ve destek vermekteyiz. Verilen bu destek neticesinde tazminat tutarlarında artış ortaya çıkmaktadır.


“Bu esnada işverene herhangi bir şart ve koşulda dava açılmamakta, (ikale) sözleşmesinde belirtilen tutar dışında bir masraf çıkartılmamaktadır. “
vergi-iadesi


İletişim Formu

vergi-iadesi.com

Zeytinlik Mahallesi Türkçü Sokak
No:15 D:7 Dinçer Apartmanı
BAKIRKÖY / İSTANBUL
 
 +90 212 543 09 04
 info@vergi-iadesi.com
vergi-iadesi.com | 2016 ©