vergi-iadesi.com

İkale Sözleşmesi Nedir ? (Bozma Sözleşmesi)

Son yıllarda iş hukukunda işçi lehine gelişmeler (iş güvencesi vb.) ve işçilerin yasal haklarını kullanmada daha bilinçli hale gelmesi, iş akitlerinin feshinde işverenlerin daha dikkatli olmalarını gerekli hale getirmiştir. Borçlar Kanunumuzda yer alan özel kısıtlamalar dışında her halde kabul edilen sözleşme yapma serbestisinin bir neticesi olarak, işveren ve işçi, karşılıklı yapacakları bir anlaşmayla aralarındaki iş sözleşmesini her zaman sona erdirebilirler. Sözleşmeler işe iade davaları eticesinde imzalanabileceği gibi davaya gerek duymadan da karşılıklı rıza ile hayata geçirilebilir.

İş sözleşmesine taraf olan işçi ve işverenin doğal yollar dışında ve karşılıklı anlaşma yoluyla iş akdini sona erdirmelerine ikale (bozma) denmektedir. Bu bozma karşılıklı anlaşma yoluyla yapılır. Buna ek olarak da ihbar ve kıdem tazminatları, işsizlik ödeneği gibi işçi hakları konusunda önemli kavramlar da bu sözleşme ile düzenlenebilir. Bu ve benzer sebeplerden ötürü, kanunda yeri bulunmayan içtihadî konulardan biri olan bozma sözleşmeleri hem işçi hem de işveren tarafından dikkatle değerlendirilmeli ve konusunda uzman avukatlardan gerekli destek alınarak imzalanmalıdırlar.

İkale Sözleşmesi Nedir ? (Bozma Sözleşmesi)

İkale sözleşmelerinde işe iadenin önünü almak için işveren ile işçi arasında, işçi lehine belirli bir tutar kararlaştırılır. Bu tutar üzerinden de devlet eliyle belirli kesintiler yapılır.

İşte bu tür durumlarda vergi-iadesi olarak bizler, yapılan kesintilerin tarafınıza iadesini temin edebilir ve oluşan hak kaybınızı giderebiliriz. Konu ile ilgili aytrıntıya buradan ulaşabilirsiniz. Dilerseniz bize telefon ile ulaşabilir, durumunuz hakkında ücretsiz danışmanlık alabilirsiniz.
ikale-sözlesmesi


İletişim Formu

vergi-iadesi.com

Zeytinlik Mahallesi Türkçü Sokak
No:15 D:7 Dinçer Apartmanı
BAKIRKÖY / İSTANBUL
 
 +90 212 543 09 04
 info@vergi-iadesi.com
vergi-iadesi.com | 2016 ©