vergi-iadesi.com

Hakkımızda

İSTANBUL BİLGİ HASAR ; 2005 yılında hasar yönetimi ve danışmanlık alanında hizmet vermek amacıyla İstanbul'da faaliyetlerine başlamıştır. Trafik kazası mağdurlarına verilen danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra işe iade ve bozma (İkale) sözleşmelerinden doğan çalışanların aleyhine olan durumların düzeltilmesi, çalışanların haklarının korunması, bu sözleşmelerden kaynaklanan çalışanlardan kesilen vergilerin iadesinin sağlanması konusunda gerekli olan her türlü hukuki desteği ve danışmanlık hizmetlerini vermektedir.

Bozma (İkale) Sözleşmeleri ; İkale sözleşmesinin konusu; işçi ve işveren arasındaki önceki iş sözleşmesinin ortadan kaldırılmasıdır. Hukuka uygun bir ikale sözleşmesi kurulması ile birlikte; iş akdinin feshine bağlı tazminatlar olan kıdem ve ihbar tazminatı hükümleri uygulanmaz, işçi iş güvencesinden yararlanamaz ve işsizlik ödeneği de alamaz ancak kullanılmayan yıllık ücretli izinler başta olmak üzere diğer işçilik alacakları ödenir.

İşe İade Davaları ; İş akitlerinin geçersiz şekilde feshedilmesi, işçiye işe iade davası açma hakkı kazandırmakta, dava sonucuna göre işçiler işlerine geri dönmeye hak kazanmaktadırlar. İşe iade davasını kazanan işçi, işveren tarafından çeşitli sebepler gösterilerek işe başlatılmayabilir. Bu süre bir ayı geçtiğinde işveren, işe iade davası karar metninde mahkeme tarafından belirlenen tazminat tutarını işçiye ödemekle mükelleftir.

İSTANBUL BİLGİ HASAR ; İkale sözleşmesi yaparak işten ayrılan çalışanların, bu sözleşmelerden dolayı hak kazandıkları vergi iadelerini zamanında almaları için deneyimli bir kadro ile sürekli destek hizmeti vermektedir. Müşteri memnuniyeti, zamanında çözüm anlayışı ve ortaya koyduğu referanslarla kısa zamanda alanında öncü bir konuma gelmiştir.

hakkımızda
İletişim Formu

vergi-iadesi.com

Zeytinlik Mahallesi Türkçü Sokak
No:15 D:7 Dinçer Apartmanı
BAKIRKÖY / İSTANBUL
 
 +90 212 543 09 04
 info@vergi-iadesi.com
vergi-iadesi.com | 2016 ©