vergi-iadesi.com

Gelir Vergisi İadesi Nedir ?

Son 5 yıl içerisinde iş akdini karşılıklı anlaşarak bozan (İkale) tüm özel sektör çalışanları gelir vergisi iade avantajından yararlanabilir. Vergi-iadesi.com'un amacı, resmi kurumlar tarafından hatalı işlem sonucu sizden yapılan yasal kesintilerin yargı yoluyla tahsil edilip tarafınıza iade edilmesidir. Bizden alacağınız hizmet ile eski işvereninizin hiçbir ilgisi yoktur. Bu işlemlerden ötürü eski işvereniniz ile irtibata geçilmez, herhangi bir sıkıntı bu sebeple yaşanmaz. Devamı »
İşe İade Davası Nedir ?
İşveren ile işçi arasındaki iş akdi farklı şartlar altında feshedilebileceği gibi bu feshin geçerli olup olmadığı da gündeme gelmektedir. İşverenin, mevcut akdi 4857 sayılı İş Kanunu’na göre doğrudan ve geçerli bir nedene dayanmadan feshetmesi, otomatik olarak feshin geçerli olduğu anlamına da gelmemektedir. İş akitlerinin geçersiz şekilde feshedilmesi, işçiye işe iade davası açma hakkı kazandırmakta, dava sonucuna göre işçiler işlerine geri dönmeye hak kazanmaktadırlar... Devamı »
Bozma (İkale) Sözleşmesi Nedir ?
Son yıllarda iş hukukunda işçi lehine gelişmeler (iş güvencesi vb.) ve işçilerin yasal haklarını kullanmada daha bilinçli hale gelmesi, iş akitlerinin feshinde işverenlerin daha dikkatli olmalarını gerekli hale getirmiştir. Borçlar Kanunumuzda yer alan özel kısıtlamalar dışında her halde kabul edilen sözleşme yapma serbestisinin bir neticesi olarak, işveren ve işçi, karşılıklı yapacakları bir anlaşmayla aralarındaki iş sözleşmesini her zaman sona erdirebilirler. Bu noktada iş sözleşmesinin belirsiz ya da belirli süreli... Devamı »
Kimler Gelir Vergisi İadesi Alabilir ?
İş hukuku alanında yapılan işlemlerde bazı hallerde hatalı uygulamaları ortaya çıkmaktadır. Özellikle son 5 yıllık zaman dilimi içerisinde karşılıklı anlaşma yoluyla iş akdini fesh eden çalışanlardan resmi kurumlarca yapılan haksız kesintilerin iadesi konusu iş sözleşmeleri konusunda hukuki yardımı gerekli kılmaktadır. Son 5 yıl içerisinde çalıştığı iş yerinden bir protokol dâhilinde ya da bozma sözleşmesi ile ayrılan çalışanlardan yapılan yasal kesintilerin bir kısmının mevcut mevzuata ve yönetmeliklere...Devamı »


İletişim Formu

vergi-iadesi.com

Zeytinlik Mahallesi Türkçü Sokak
No:15 D:7 Dinçer Apartmanı
BAKIRKÖY / İSTANBUL
 
 +90 212 543 09 04
 info@vergi-iadesi.com
vergi-iadesi.com | 2016 ©